Gıda Güvenliğinde Önleyici Kontroller


Gıda işletmeleri, bir gıda güvenliği sistemi kurmak ve uygulamak zorundadır. Bu sistem esas olarak şunları içeren yazılı bir gıda güvenliği planı gerektirir:

Gıda Güvenliğinde Önleyici Kontroller

  • Tehlike analizi
  • Önleyici kontroller
  • Gözetim ve yönetim (önleyici kontrollerin izlenmesi, düzeltici eylemler ve düzeltmeler ve bu faaliyetlerin bilimsel olarak geçerli, etkili ve düzenli olarak yürütüldüğünün doğrulanması)

Bir işletme, tehlike ile başa çıkmak için önleyici tedbirler oluşturmadıkça, ihtiyaç duyduğu belirlenen herhangi bir bileşen veya malzeme için riske dayalı önleyici kontroller uygulamak zorundadır.

Gıda maddeleri, söz konusu gıda ile ilişkili tehlikenin ve bu tehlikeyi kontrol edecek firmanın geçmişinin değerlendirilmesinden sonra, işletme tarafından onaylanan tedarikçilerden alınmalıdır. Gıdalar, onaylanmamış tedarikçilerden geçici olarak getiriliyorsa, bunlar kullanılmadan önce doğrulamaya tabi tutulmalıdır.

Bir işletmede tüm çalışanlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirecek niteliklere sahip olmalıdır. Ayrıca önleyici kontrolleri uygulayanların yanı sıra riski yöneten tüm çalışanlar, eğitim veya deneyim yoluyla bunu yapacak nitelikte olmalıdır.

Gıda güvenliği açısından önleyici kontroller, işletmenin bir gıda tesisi olarak, gıda güvenliği tehlikelerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için atması gereken adımlardır.

Başlıca önleyici kontrol türleri şunlardır: süreç kontrolleri, gıda alerjen kontrolleri, sanitasyon kontrolleri, tedarik zinciri kontrolleri ve diğer kontroller.

Süreç kontrolleri, işleme parametrelerini kontrol etmek için kullanılan prosedürler ve süreçlerdir. Bu proses ve süreçler, tehlikenin kontrol edilmesine yönelik veya tehlikeyi kontrol etmek için gereken maksimum veya minimum değerleri içermelidir.

Gıda alerjen kontrolleri, gıda alerjenlerini kontrol etmeye yönelik işlemleri içermelidir. Bunlar gıdayı alerjen çapraz temastan korumak ya da yanlış etkilenmediğinden emin olmak için gıdalar alerjenlerle doğru şekilde etiketlemek amacı ile uygulanır.

Sanitasyon kontrolleri, işletmenin temiz tutulmasını sağlamak ve biyolojik tehlikeleri en aza indirmek için yapılan uygulamalardır. Örneğin, gıdayla temas eden yüzeylerin temizliği ya da gıdaların kirli kaynaklardan bulaşmasının önlenmesi gibi.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler