Gıda Güvenliğinde İzlenebilirlik Nasıl Sağlanır?


Gıda güvenliğinde izlenebilirlik derken, bir gıda ürününün ve bileşenlerinin gıda zinciri üzerindeki ileriye ve geriye doğru hareketlerinin takip edilebilmesi kastedilmektedir. İzlenebilirlik, gıda ürünleri ve bileşenlerinin üretim, işleme ve dağıtım süreçlerinin belgelenmesini içermektedir.

Gıda Güvenliğinde İzlenebilirlik Nasıl Sağlanır?

Gıda maddelerinin neden olduğu bir hastalık veya kontaminasyon durumunda, etkili bir ürün izleme ile, resmi kuruluşların ve gıda zinciri üzerindeki işletmelerin, ürünün kaynağını ve kontaminasyonun meydana geldiği yeri hızlı bir şekilde bulmaları sağlanmış olmaktadır. Bu şekilde sorundan etkilenen ürün pazardan daha hızlı çıkarılmakta ve gıda kaynaklı hastalık olaylarının önüne geçilmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı kapsamında izlenebilirlik, gıdalardan kaynaklanan olası tehlikeleri kontrol altına almak, güvenilir ürün bilgileri temin etmek ve ürün orijinalliğini garanti etmek için bir araç olarak uygulanmaktadır. Ürün geri çağırma, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında gıdayı piyasadan çekme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Gıda geri çağırma, gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği durumlarda ve acil durumlara yanıt olarak, risklerin yönetiminde temel bir araç olmaktadır. İzlenebilirlik ve geri çağırma, ulusal gıda kontrol sisteminin temel bileşenleridir.

Günümüzde tedarik zinciri üzerindeki tüm firmaların, bir sorun gördükleri zaman gıda partilerini hızlı bir şekilde tanımlamasına, konumlandırmasına ve geri çekmesine olanak tanıyan etkili uygulamalara sahip olması beklenmektedir. İzlenebilirlik, çeşitli iş amaçları için kullanılabilir ve gereklidir. Örneğin ürün geri çağırma, ürünü piyasadan geri çekme, yasal düzenlemelere uygunluk, pazar erişimi, toplum sağlığı izleri, gıda güvenliği ve kalite güvencesi ve süreç ve sipariş yönetimi gibi. İzlenebilirlik ve benzeri etkili uygulamalar, özellikle karmaşık ve küresel tedarik zincirlerinde oldukça güçtür. Gıda sektöründe izlenebilirliği etkin bir şekilde yönetmek için tüm taraflar, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenmektedir. Ülkemizde gıda güvenliği ve izlenebilirliği ile ilgili resmi kurululuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler