Gıda Güvenliğinde Çiftlikten Tüketicinin Masasına Yaklaşımı


Sağlık çalışanları ve genel halk için bir toplum sağlığı sorunu olarak gıda güvenliğinin önemi artmaktadır. İnsanlar, uluslararası seyahatler, değişen yaşam tarzları ve uzak ülkelerden ithal edilen taze gıda maddeleri ile patojenlere her zamankinden daha fazla maruz kalmaktadır. Küresel ısınma, değişen mikrobiyal ekoloji ve direnç ve azaltılmış konakçı bağışıklığı da riskin artmasında etkili olmaktadır. Örneğin patojenik escherichia coli baktersinin, artan sayıda gıda ürününden kaynaklanan gıda kaynaklı bir hastalık kaynağı olarak daha yaygın hale geldiği kanıtlanmıştır. Ayrıca çoklu ilaca dirençli salmonella bakterisi, tedaviye cevap vermeme konusunda endişelere neden olmaktadır. Bu riskleri etkili ve doğru bir şekilde yönetmek için, evlerde ve perakende gıda hizmeti veren işletmelerde üretim ve işlemeden dağıtım, hazırlama ve tüketime kadar gıda tedarik zincirinin her noktasında müdahaleler uygulanmalıdır.

Gıda Güvenliğinde Çiftlikten Tüketicinin Masasına Yaklaşımı

Günümüzde tüketicilerin zihninde gıda güvenliği en önemli endişedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, insanların yüzde 70’i tükettikleri gıdanın güvenliğinden endişe duyduğunu göstermiştir. Her yıl binlerce kişi hastaneye kaldırılıyor veya sağlık bakım sistemine başvuruyor. Bu istatistikler ve tahminler hemen tüm ülkelerde benzer şekildedir.

Çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliğini etkileyen tüm ana faktörleri anlamak ve kontrol etmek için, süreçlere dahil olan çeşitli disiplinleri (veteriner hekimler, botanikçiler, moleküler biyologlar, mikrobiyologlar, müfettişler, doktorlar), gıdanın üretildiği çiftlikte, işlendiği fabrikada, nihai satış noktalarına dağıtımı sırasında, yemek servisi yapan işletmelerde ve tüketildiği evde, gıda kaynaklı hastalıkların incelenmesi, araştırılması ve kontrolü çalışmalarına daha etkin bir şekilde entegre etmek gerekmektedir.

Herhangi bir sorunun üstesinden gelmenin ilk adımı, bileşenlerini doğru bir şekilde tanımlamak ve bunların kapsamını ve katkılarını daha iyi anlamaktır. Gıda kaynaklı hastalıkların yükünü etkileyen faktörleri daha iyi kavramak ve bu zorluğun üstesinden gelmede ilerlemeyi izlemek için verileri iyi değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler