Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar


Gıda güvenliği ve tarımsal araştırmaların başlıca amacı, gıda güvenliği ve tarım alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek ve sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmaktır. Bu yöndeki çalışamalar ile, gıdalarda bulunan toksik ve biyolojik risk unsurları kapsamlı olarak ele alınmakta, bu konuda metodolojik çalışmalar yapılmakta, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve daha hızlı ve kesin yeni analiz yöntemleri oluşturulmaktadır. Gıda güvenliği ve tarımsal araştırma merkezleri, bu sayılanların yanı sıra tarımsal araştırmalara da destek veren tam donanımlı bir gıda güvenliği araştırma merkezi olarak görev yapmaktadır.

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar

Tarımsal araştırmalar, hızla artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumun sağlıklı beslenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve çevre dostu ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin geliştirilmesi için yapılmaktadır. Günümüzde çevresel etkilenmeler yüzünden yeni ekilebilir alanlar açılmamaktadır, üstelik mevcut alanlar azalmaktadır. Böyle bir ortamda tarımsal araştırmalar daha önemli olmaktadır. Bu koşullar altında üretim ancak tarım potansiyeli yüksek bölgelerde ve yeni üretim teknolojileri uygulanarak yaygınlaştırılmaktadır.

Gıda güvenliği dünyanın her yerinde ülkelerin ulusal güvenlik sistemlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden tüm ülkeler tarımsal üretime önem vermekte ve geliştirilmesi için kaynak ayırmaktadırlar. Nüfusun artması ile gıda gereksinimlerinin karşılanmasında, tarımsal araştırmaların önemi yadsınamaz. Önümüzdeki elli yılda gıda üretiminin neredeyse iki katına çıkarılması gerekmektedir. Üretim yapılan toprakları genişletmek mümkün olmadığına göre bu artışın gerçekleşmesi ancak yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile mümkün olabilir.

Gelişmiş ülkeler gıda güvenliğini riske sokmadan bazı alanlarda kitlesel üretimden çıkmakta ve bu üretim gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise daha çok tarımda ileri teknolojiler için yatırım yapmaktadır. Ancak üretim için gerekli tohum, gübre ve ilaç gibi temel girdiler ağırlıklı olarak çok uluslu büyük firmaların kontrolü altındadır. Bir yandan da gıda güvenliği normları yükselmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler