Gıda Güvenliği ve Herbisit Kullanımı


Yabani otlar, çoğu tarımsal ürün için önemli zararlılardır, çünkü bitkilerin gelişmesi için gerekli olan hayati besinler, toprak, su ve güneş ışığı açısından agresif bir şekilde rekabet ederler. Bu bakımdan herbisitler, bitkilerin gelişmesini engelleyen yabani otları kontrol etmek amacı ile kullanılan bir tür böcek ilacıdır. Bugün dünyanın her yerinde yabani otları kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır ve tarladan daha fazla ürünün güvenli ve verimli bir şekilde elde edilmesine imkan tanımaktadır.

Gıda Güvenliği ve Herbisit Kullanımı

Gelişen bitki bilimi, kanola ve benzeri herbisite dayanıklı ürünler geliştirmek için biyoteknolojiyi kullanmaktadır. Çiftçiler bu sayede ürünleri zarar görmeden yabancı otları kontrol etmek için herbisit kullanmakta ve herbisite dayanıklı ürünler yetiştirmektedir. Zararlı otlar yüzünden tarlaların gereksiz sürülmesi, toprakta besin ve su tutulmasına engel olmakta, toprak verimliliğini düşürmekte ve toprak erozyonuna neden olmaktadır. Herbisit kullanımı ile bu olumsuzluklar ortadan kalkmakta ve tarlaları sürmek zorunda kalmadan ürün korunmaktadır.

Örneğin bir herbisit olan glifosa, bitkinin hayatta kalması için gerekli olan amino asitleri sentezlemede yer alan bir enzimi (proteini) bloke etmekte ve büyümesini engellemektedir. Bu herbisitten etkilenen bitki enzimi hayvanlarda ve insanlarda bulunmamaktadır. Bu nedenle teorik olarak insanlar için düşük toksisiteye sahiptir ve hemen hemen dünyanın her yerinde onaylanmıştır. Bugün karasal yem ve gıda mahsulleri, karasal gıda dışı, yem dışı ve lifli mahsuller dahil olmak üzere birçok alanlarda ve tarım dışı, endüstriyel ve gıda dışı alanlarda, ormanlarda, ağaçlık alanlarda, parklarda ve çim alanlarda yabani ot yönetiminde herbisit kullanılmaktadır.

Ancak 2015 yılından bu yana, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), glifosatı olası kanserojenler grubunda sınıflandırmıştır. Bu nedenle gıda güvenliği açısından herbisitlerin artık çok da güvenli olduğu düşünülmemektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler