Gıda Güvenliği ve Gıda Kodeksi


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, gıda konusunda algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dahil olmak üzere gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst seviyede korunmalarına yönelik esasları düzenlemektedir.

Gıda Güvenliği ve Gıda Kodeksi

Söz konusu yasal düzenleme, özellikle gıda maddelerinin etiketlenmesini, gıda hakkında bilgilendirmeye yönelik genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları kapsamaktadır. Bu esaslar gıda zincirinin tüm aşamalarında, gıda işletmecilerine uygulanmak için tasarlanmıştır ve toplu tüketim yerleri tarafından sunulan gıda maddeleri dahil son tüketiciye sunulması amaçlanan her türlü gıda maddelerini, toplu tüketim yerlerine yönelik olarak hazırlanan gıdaları ve gıda işletmecileri arasında ticareti yapılan tüm gıda maddelerini kapsamaktadır.

Gıda kodeksi (codex alimentarius), bu amaçla kurulmuş bir komisyon tarafından benimsenmiş uluslararası gıda standartları koleksiyonudur. Bu standartlar, işlenmiş, yarı işlenmiş veya çiğ tüm temel gıdaları kapsamaktadır. Ayrıca gıda ürünlerinin daha ileri işlenmesinde kullanılan malzemeler, sistemin temel amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde gıda kodeksine dahil edilmektedir.

Kodeks hükümleri, mikrobiyolojik normlar, gıda katkı maddeleri, pestisitler ve veterinerlik ilaç kalıntıları, kontaminantlar, etiketleme ve örnekleme ve risk analizi yöntemleri dahil olmak üzere gıdanın hijyenik ve beslenme kalitesi ile ilgilidir.

Kodeks programı, tüketicilerin sağlığını korumak ve gıda ticaretinde adil uygulamaları sağlamak için bilime dayanan gıda standartları geliştirme konusunda faaliyet gösteren bir kurumlar arası ortaklıktır. Birçok kuruluş bu programa dahil olmaktadır. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve ülkemiz, Codex Alimentarius Komisyonu üyesidir.

Kısaca Codex Alimentarius Komisyonu, uluslararası gıda ticareti için referans işlevine sahip standartları geliştirmekte ve benimsemektedir. Başlıca hedefleri şu şekilde sıralanbilir:

  • Tüketicilerin sağlığını korumak
  • Uluslararası gıda ticaretinde adil uygulamaları sağlamak
  • Uluslararası resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan tüm gıda standartları çalışmalarını koordine etmek

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler