Gıda Güvenliği ve Ekolojik Tarım Faaliyetleri


Çevresel etkiler ve gıda zincirindeki tehlikeler, tüketicilerin endişelerini arttırmaktadır. Bu nedenle, ekolojik tarımı teşvik etme ihtiyacı büyümektedir. Ekolojik tarım (organik tarım), ürün rotasyonu, vermikompostlama (bitkisel ve hayvansal organik atıkların, solucanlar ve faydalı mikroorganizmalar tarafından işlenerek temel yapıtaşlarına ayrışması), biyo-gübreler, ürün yönetimi, hayvan gübresi, tarla dışı organik atıklar, ürün artıkları ve benzer teknikleri kullanan sürdürülebilir bir yöntemdir. Ekolojik tarım, toprağın canlı kalmasını ve gıdanın güvenli olmasını sağlamaktadır.

Gıda Güvenliği ve Ekolojik Tarım Faaliyetleri

Ekolojik tarım faaliyetleri başlıca üç nedenle gıda güvenliğini arttırmaktadır:

  • Daha düşük nitrojen uygulaması (nitrat konsantrasyonlarını düşürmektedir)
  • Pestisit kullanımından kaçınma (neredeyse hiç pestisit kalıntısına neden olmamaktadır)
  • Kimyasal gübre kullanılmaması (düşük kimyasal kalıntı konsantrasyonları olmaktadır)

Organik gıdalar daha sağlıklı, lezzetli, doğal, böcek ilacı, antibiyotik ve genetiği değiştirilmiş organizma içermeyen, nitrat içeriği düşük, güvenli ve belgeli gıdalardır. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, süt inekleri otlayan organik çiftliklerden elde edilen sütte, çift bağlı çoklu doymamış yağlar, omega-3 yağ asitleri ve E vitamini seviyeleri yüksektir. Bu bileşikler beslenme açısından gereklidir ve kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini düşürmektedir.

Artan pestisit kullanımını içeren modern üretim sistemi, çevreye zarar vermekte ve böceklerin bunlara karşı direncinin artmasına neden olmaktadır. Pestisitler ve gübreler topraktaki faydalı organizmalara zarar vermektedir. Diğer taraftan tarımsal faaliyetler çok fazla insanın geçim kaynağı olduğu ve ülkelerin ekonomik kalkınmasının temeli olduğu için bu durum endişe uyandırmaktadır. Bugün, artan üretimi iyileştirilmiş çevre koruma ile birleştiren teknolojilere dayalı sürdürülebilir tarıma daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketiciler artık tükettikleri ürünlerin kalitesi ve güvenliği ile daha fazla ilgilenmektedir. Bu sorunların üstesinden gelmek için ekolojik tarımsal faaliyetler çözüm olarak görülmektedir. Ve genel olarak ekolojik tarımda gıda güvenliğinin, geleneksel tarımdan daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler