Dünya Gıda Güvenliği Günü


2019 yılında başlatılan bir uygulama ile her yıl 7 Haziran’da Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Gıda Güvenliği Günü, gıda kaynaklı riskleri önlemeye, tespit etmeye ve yönetmeye yardımcı olmak ve gıda güvenliğine, insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazar erişimine, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için dikkat çekmek amacındadır. Diğer yandan Dünya Gıda Güvenliği Günü aktiviteleri eylem odaklı olmakta ve küresel gıda güvenliği bilincini teşvik etmekte ve ve ülkeleri ve karar vericileri, özel sektörü, sivil toplumu, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ve toplumu harekete geçmeye çağırmaktadır.

Dünya Gıda Güvenliği Günü

Gıda güvenliği, resmi kuruluşlar, üretici firmalar ve tüketiciler arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Tüketilen gıdaların güvenli olmasını ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak için çiftlikten tüketicinin masasına kadar herkesin oynayacağı bir rol bulunmaktadır. Dünya Gıda Güvenliği Günü aracılığıyla Dünya Sağlık Teşkilatı, gıda güvenliğini toplumun gündemine yerleştirmek ve küresel olarak gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçmek çabalarını sürdürmektedir.

Gıda güvenliği, sağlıklı bir yaşam için bütün insanların gerekli olan gıdaları karşılayabilmeleri amacıyla, yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri durumudur. Esas olarak gıda güvenliği dört boyutlu bir olgudur: gıdanın bulunabilirliği, gıdaya ulaşılabilirlik, gıdanın kalitesi ve güvenliği. Gıda güvencesi aslında bir haktır ve herkesin yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşma hakkı bulunmaktadır. Ancak gıdaya erişmenin yanı sıra, gıdanın insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde korunması gerekmektedir. Gıda güvenliği, erişilen gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararlardan uzak, sağlıklı ve yararlı olma durumudur.

Bu yılın Dünya Gıda Güvenliği Günü teması, sağlıklı bir yarın için bugün güvenli gıda olarak belirlenmiştir. Bu tema, güvenli gıda üretiminin ve tüketiminin insanlar, yerküre ve ekonomi için bugün ve uzun vadeli faydaları olduğu vurgulanmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler