Çiftlikten Tüketicinin Masasına Gıda Güvenliği


Gıda mevzuatımızın temelini 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu teşkil etmektedir. Bu yasa ile gıda ve yemlerin güvenilirliği, insanların sağlığı ve bitki ve hayvan sağlığı ile birlikte hayvan ıslahı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin korunması esas alınmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerinde ortaya çıkma ihtimali olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik çeşitli zararların önlenmesine ve yok edilmesine yönelik alınan tedbirlerin tamamını ifade etmektedir. Gıda güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için, birincil üretim aşamasından başlayarak gıda maddelerinin tüketicilere ulaşmasına kadar geçen süreçlerde, insan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve tüketime uygun gıdaların sağlanması gerekmektedir. Bu süreçlerin tamamı, çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliği olarak tanımlanmaktadır.

Çiftlikten Tüketicinin Masasına Gıda Güvenliği

Çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için çeşitli aşamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Örneğin,

  • Birincil üretim aşaması
  • Gıda üretimi yapan işyerleri
  • Depolama ve dağıtım
  • Satış yerleri
  • Tüketiciler

Bunların her biri kendi içinde gıda güvenliğine katkı sağlamaktadır. Birincil üretim aşamasında, bitkisel üretimde tavsiye edilen ruhsatlı ilaç, yeterli dozda, uygun ekipmanla ve uygun zamanda kullanılmalıdır. İlaçlama ve hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır. İzlenebilirliğin sağlanması açısından kullanılan ilaçlar, hasat aralıkları ve benzer bilgiler kayıt altına alınmalıdır. Hayvan sağlığı için izin verilen ilaçlar, düzenli, zamanında ve önerilen dozda yapılmalıdır.

Gıda üretimi yapan işletmeler, gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden malzeme kullanmamalıdır. İşlenen bir ürünün, gıda ve yem güvenilirliği koşullarına uyup uymadığı değerlendirilmelidir. Gıda işletmecisi, faaliyetlerine yönelik kayıtları güncel tutmak ve istendiğinde sunmak zorundadır.

Depolama ve dağıtım yapan işletmeler, ithal edilen, depolanan, nakledilen veya dağıtımı yapılan gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olmasından sorumludur. Ayrıca izlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtları tutmak zorundadır. Riskli ürünlerde dağıtım sırasında soğuk zinciri bozulmamalıdır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler