Belgelendirilmiş Gıda Güvenliği Sistemi’nin Faydaları


Çok sık duyulan yüksek profilli gıda geri çağırmalarından kaynaklanan farkındalık ile tüketiciler artık, küresel tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği standartlarına ilgi göstermektedir. Belli bir gıda güvenliği programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda daha güçlü olmakta ve rekabet avantajı kazanmaktadır.

Belgelendirilmiş Gıda Güvenliği Sistemi’nin Faydaları

Gıda güvenliği standartları, gıda tedarik zinciri boyunca faaliyet göstermek için ortak bir gereklilik haline gelmiştir. Onaylanmış bir gıda güvenliği sistemi uygulayan işletmeler bundan fazlasıyla yarar görmektedir. Örneğin,

  • Tutarlılık: İyi uygulanmış bir gıda güvenliği yönetim sistemi, işletmelerin sürekli olarak belli gereklilikleri karşılayan güvenli ve kaliteli gıda üretmelerine yardımcı olmaktadır.
  • Durum tespiti: Bir gıda güvenliği yönetim sistemi, işletmenin gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerde yer alan yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve bunu etkili bir şekilde yaptığını kanıtlamaya yardımcı olmaktadır. Birçok ülkede yasa düzenlemeler, gıda zehirlenmesi veya gıda kontaminasyonu davalarında bir savunma olarak, etkili uygulanan bir HACCP (Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) planı aramaktadır.
  • Görüş alışverişi: Süreçlere sistematik bir yaklaşım, çalışanların ve diğer paydaşların süreçlere dahil olmalarını ve daha büyük sorunlara dönüşmeden gıda güvenliği endişelerinin farkında olmalarını sağlamaktadır.
  • Sorumluluk: Bazı sigorta şirketleri, bir gıda güvenliği sistemi uygulamayan gıda işletmelerini sigortalamamaktadır.
  • Maliyet verimliliği: İyi yönetilen bir gıda güvenliği sistemi, maliyetli gıda geri çağırmaları ile işletmelerin kontaminasyon ve atık risklerini azaltmalarına yardımcı olmakta ve uzun vadeli maliyet verimliliği sağlamaktadır.

Küresel yiyecek ve içecek sektörü içinde, gıda üretici firmaların, işleyicilerin, ithalatçı veya ihracatçı firmaların, distribütörlerin, perakendecilerin ve ambalaj firmalarının, ürünlerin tüketim için güvenli olmasını sağlamak üzere tasarlanmış gıda standartlarına uymaları beklenmektedir.

Taze meyve ve sebzelerin güvenli üretimi ve depolanmasından, yiyecek ve içecek ürünleriyle doğrudan veya dolaylı teması olan ambalaj malzemelerine kadar her şey için belli gıda güvenliği standartları bulunmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler