Avrupa Birliği Ülkelerinde Gıda Güvenliği Politikaları


Avrupa Birliği ülkelerinde, etkili bir iç pazar sağlanmaya çalışılmakta ve tarladan tüketicinin masasına kadar tutarlı, etkin ve yeterli izleme yöntemleri ile yüksek düzeyde gıda güvenliğini sağlama ve hayvan refahını ve bitki sağlığını koruma amaçlamaktadır. Bu entegre gıda güvenliği politikasının uygulanması, doğal olarak bir takım eylemler içermektedir. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracat ile ilgili olarak, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki gıda güvenliği ve kalitesi, hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan beslenmesi ve bitki sağlığı konularında etkili kontrol sistemleri uygulanmakta ve Avrupa Birliği standartlarına uygunluk değerlendirilmektedir. Ayrıca gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan beslenmesi ve bitki sağlığı ile ilgili olarak Avrupa Birliği dışındaki ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler titizlikle yönetilmektedir. Aynı zamanda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ile ilişkiler, bilime dayalı risk yönetimi ile sürdürülmektedir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Gıda Güvenliği Politikaları

Her Avrupa vatandaşının, tüketilen gıdanın nasıl üretildiğini, işlendiğini, paketlendiğini, etiketlendiğini ve satıldığını bilme hakkı bulunmaktadır. Uygulanan gıda güvenliği politikasının temel amacı, gıda sektöründe insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktır. Gıda güvenliği ile ilgili olarak, gıda zincirinin tüm sektörlerini kapsayan tarladan sofraya entegre bir yaklaşım uygulanmaktadır.

Hayvan sağlığı politikasının amacı, özellikle gıda üreten hayvanların sağlık durumlarını ve koşullarını iyileştirmek, aynı zamanda hayvan ve hayvan ürünlerinin ithalatını, standartlar ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde kontrol altında tutmaktır. Hayvan refahı politikasının amacı, hayvanların acıya katlanmak zorunda kalmamasını sağlamaktır.

Avrupa Komisyonu, bitkiler ve bitkisel ürünler için uluslararası bitki sağlığı ve kalite standartlarının belirlenmesinde aktif olarak yer almaktadır. Temel ilke yeşil kaynakların uyumlu bir şekilde korunmasını sağlamaktır. Pestisitler, bitki çeşitliliği hakları veya genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi konular, bu çerçevede ele alınan konulardan birkaçıdır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler