Gıda Güvenliği Hakkında Merak Edilenler


Gıda güvenliği, gıdaların neden olduğu hastalık risklerini azaltacak şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması ve saklanması anlamına gelmektedir. Gıda güvenliği, günlük yaşamın farklı alanlarını kapsayan küresel bir endişe kaynağıdır.

Merak Edilenler

Gıda güvenliği ilkeleri, gıdaların kontamine olmasını ve gıda zehirlenmesine neden olmasını önlemeyi amaçlamak için geliştirilmiştir.

Gıda güvenliğini sağlamanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Örneğin,

  • Çalışanlarda yüksek bir kişisel hijyen standardı bilincinin sağlanması
  • İşletmelerin gıda işleme ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi
  • Gıda alerjilerine, gıda intoleransına (gıdanın içeriğinde bulunan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyon göstermesine) ve çapraz kontaminasyona izin verilmemesi
  • Çeşitli gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve tüketicilerin zararlı bakterilerden korunması
  • İşletmede etkili haşere kontrol önlemlerinin uygulanması
  • İşletmede tüm yüzeylerin ve ekipmanların uygun şekilde temizlenmesi ve sterilize edilmesi
  • Gıdaların sıcaklık, ortam ve ekipman açısından uygun şekilde hazırlanması ve korunması

Genel olarak gıdalar, işleme ortamında, çok ciddi sonuçları olan potansiyel gıda riskleri ile karşı karşıyadır.

Bilimsel bir disiplin olarak gıda güvenliği, kimya, mikrobiyoloji ve mühendislik dahil çok çeşitli akademik alanlardan yararlanmaktadır. Bu farklı düşünce ekolleri, gıda ürünlerinin tedarik edildiği, üretildiği, işlendiği, depolandığı veya satıldığı her aşamada, gıda güvenliğinin sağlanması amacı ile bir araya gelmektedir. Bu anlamda gıda güvenliği, küresel gıda sektörünün her yönünü ilgilendiren, hijyen ve hesap verebilirliğe yönelik sistematik bir yaklaşım olmaktadır.

Gıda ürünleri, dünyada en fazla ticareti yapılan ürünlerdir. Pazarlar küreselleştikçe ve dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, küresel gıda tedarik zinciri, ölçek ve karmaşıklık bakımından artmaya devam etmektedir. Gıdanın seri üretimini ve dağıtımını etkileyen bu gelişmeler yüzünden, gıda güvenliği giderek daha fazla önemsenmektedir.

Bir ülkede gıda ürünleri üretmek ve pazarlamak için, yerel ve uluslararası işletmeler, o ülkenin gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerine ve önlemlerine tabidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıda güvenliği konusunda hizmetler vermektedir.

Merak Edilenler