Yumurta Sağlık Sertifikasyonu


Çoğu zaman ülkemizden ihraç edilecek sofralık yumurtalar için, hayvan sağlığı ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak ve sofralık yumurtanın kalite standartlarını yükseltmek amacı ile veteriner sağlık sertifikası talep edilmektedir.

Yumurta Sağlık Sertifikasyonu

İhraç edilecek olan sofralık yumurtanın öncelikle resmi veterinerler tarafından kontrolleri yapılacak ve bu kontroller belge, kimlik ve fiziki muayeneleri kapsayacaktır. Daha sonra uygun görülecek sevkiyatlar için sağlık sertifikası düzenlenecektir.

Arkasından gümrüklerde çıkış işlemleri yapılmadan önce, tüm belgeler ve sertifikaların, ürünün içeriği ile örtüşüp örtüşmediği kontrol edilecek ve taşıma, paketleme, etiketleme ve sıcaklık kontrolü yapılacak ve şüphe duyulması halinde yasal düzenlemelere uygunluğu doğrulanacaktır.

Resmi veterinler yanı sıra bu denetimler yetkili kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilmektedir.

İhraç edilecek olan sofralık yumurtaların sağlıklı kanatlı hayvandan elde edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca yumurtalar, hayvan sağlık kısıtlaması altında tutulmayan ve son üç ay içinde bir influenza hastalığı bulunmayan işletmelerde beslenen kümes hayvanlarından temin edilmiş olmalıdır.

İşletmelerin tesisleri influenza planı çerçevesinde izlenecek ve şüpheli durumlarda numune alınacaktır. Sonuçların pozitif çıkması durumunda mutlaka hayvan sağlığını korumaya yönelik önlemler alınacaktır.

Sofralık yumurtanın mikrobiyolojik, kimyasal, toksikolojik ve diğer özellikleri, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve insan beslenmesi için tüketime uygun olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Sofralık yumurtanın, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üretilmiş olması ve planlanan analizlerin tümünün yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca ihracat yapılan ülke tarafından başka analizler talep edilmişse, bunlar da yaptırılmalıdır.

Ürünün üretildiği kümes ile paketlendiği tesis farklı yerlerde ise, ya da ürünün paketlendiği yer ile ihracatın gerçekleştirileceği yer farklı ise, bu iki mesafe arasında ürünün ulaşımı, yasal düzenlemelerde yer alan esaslara göre yapılmalıdır.

İhraç edilen sofralık yumurta için etiketleme, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği esaslarına ve alıcı ülkenin taleplerine uygun şekilde yapılmalıdır.

Nakliye aracı, nakliye öncesinde ve ürünün taşıma koşullarına uygun şekilde dezenfekte edilmiş olmalıdır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile yumurta sağlık sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme