Taşıma ve Depolama Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi


Gıda tedarik zinciri içindeki kritik bir faktör, gıda ve ambalaj malzemelerinin taşınması ve depolanmasıdır. Yetiştiriciler, üreticiler ve gıda işleyicileri ile gıda hizmeti firmaları ve perakendeciler, ürünlerin hedeflerine güvenli ve iyi durumda ulaşmasını sağlamak için karmaşık bir dağıtım ağına güvenmektedir.

Taşıma ve Depolama Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Taşıma ve depolama sektöründe gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili işletmeler, olası paketleme faaliyetleri dahil olmak üzere nakliye ve depolama sırasında gıda maddelerini, bileşenleri ve ham veya ambalaj malzemelerini, çeşitli tehlikelerden, kontaminasyondan ve bozulmalardan korumakla yükümlüdür.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda güvenliği yönetimi ve bunu başarmak için en iyi uygulamaların kullanımı için bir çerçeve sunmaktadır. Aynı zamanda, tedarik zincirinin bu aşamasında müşterilere gıda güvenliği standartlarına bağlılık konusunda güvence vermektedir. Kuruluşumuz denetim sürecinde firmaların sadece gıda güvenliği yönetim sistemini denetlemekle kalmamakta, aynı zamanda ürün kalite seviyelerini de iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda sektöründe nakliye ve depolama hizmetleri sağlayan tüm kuruluşlar için geçerlidir. Belgelendirme kapsamına tüm gıda ürünleri, bileşenleri ve gıda ambalajları girmektedir ve tedarik zincirinin herhangi bir noktasından karayolu, demiryolu, havayolu ve su üzerinden nakliye ve depolamayı kapsamaktadır. Bu çerçevede hizmet verilen başlıca işletmeler, çiftlikten gıdayı işleyen tüm firmalara, üretici firmalardan işletme dışı depolara, depolardan perakende mağazalarına ve restoranlara kadar uzanmaktadır.

Söz konusu belgelendirme programı, gıda güvenliği yönetimi uygulamalarının, uygun süreçleri ve koşulları sürdürmek için tasarlanmasına, belgelenmesine, uygulanmasına ve yönetilmesine yönelik çabalarda, firma faaliyetlerinin ve malzemelerin çeşitliliğini kapsama esnekliğine sahiptir.

Gıda güvenliği standardının kullanımı ile gıda tedarik zinciri boyunca şeffaflık arttırılmış olmaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, çevre güvenliği, sürdürülebilirlik ve iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu için ortak bir platform sağlamaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme