Pestisit İçermeyen Gıda Sertifikasyonu


Gıdalardaki pestisit seviyelerini belirlemek ve pestisitlerin hangi düzeylerinin zararlı olduğunu anlamak için, birden fazla türde çalışma kullanılmaktadır. Örneğin çok fazla pestisite maruz kalan kişilerde seviyelerin ölçülmesi, hayvanlar üzerinde test yapılması ve faaliyetlerinde pestisit kullanan kişilerin uzun vadeli sağlıklarının incelenmesi gibi. Neticede bu bilgiler, güvenli maruz kalma sınırlarını belirlemek için bir araya getirilmektedir.

Pestisit İçermeyen Gıda Sertifikasyonu

Çok ince belirtiye bile neden olan en düşük pestisit dozu, gözlenen en düşük yan etki düzeyi olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ya da Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi kuruluşlar bu bilgileri, güvenli kabul edilen bir maruz kalma eşiği oluşturmak için kullanır.

Diğer yandan pestisit kullanımı için güvenlik sınırlarını belirlemek için kullanılan araçlar ve prosedürler konusunda da bazı sorunlar bulunmaktadır. Belirlenen güvenlik limitleri o kadar güvenilir bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar, düzenleyici kurumların pestisit güvenlik sınırlarını belirlemek için genellikle eksik veya tutarsız verilere güvendiğine dikkat çekmektedir. Düzenleyici kurumların bir kısmı, genelde yanıltıcı olan toksisite düzeylerini belirlemek için, sektör tarafından finanse edilen çalışmalardan sağlanan verilere de güvenmektedir.

Pestisit güvenlik sınırlarına yönelik bir başka sorun da, sentetik ve organik pestisitlerin, zamanla vücutta biriken bakır, kurşun ve çinko gibi ağır metaller içermesidir. Bir araştırmada çiftçilerin kanlarında pestisit kullanımı nedeniyle daha yüksek oranda ağır metal seviyeleri tespit edilmiştir.

Organik tarımda birçok tehlikeli madde yasaklanmaktadır. Ancak doğal olmalarına rağmen bazı onaylanmış bileşenler yine de zararlı olmaktadır. Sonuçta bunlar da zehirli pestisitlerdir. Bazı durumlarda çiftçiler, organik olmayan muadilleri kadar etkili olmadıkları için bunları daha fazla miktarda kullanmaktadır. Sonuç olarak, organik ürünler sanıldığı kadar temiz değildir. Organik ürünler, yüzde 20 civarında pestisit kalıntısı içerebilir. Bu bakımdan gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen pestisit içermeyen gıda testleri önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile pestisit içermeyen gıda sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme