Perakende ve Toptan Gıda Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi


Perakende ve toptan gıda sektörü, gıda tedarik zincirinin karmaşık bir aşamasıdır. Zincir üzerinde herhangi bir hatalı yukarı akış, tüketici güveninin kaybedilmesi neticesinde, güvenli olmayan ürünlere ve beklenmedik sonuçlara yol açmaktadır.

Perakende ve Toptan Gıda Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Süreçlerdeki karmaşıklığı arttıran bir gerçek de, birçok perakende ve toptan gıda firmasının büyük boyutlu olması ve farklı ülkelerde faaliyet göstermesidir. Bu durumda gıda güvenliğini sağlamak için merkezi ve merkezi olmayan süreçlere ihtiyaç olmaktadır ve etkili iletişim kritik önem taşımaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesi, risklerin en aza indirilmesi ve güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması için etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi sunmaktadır. Güvenli gıda sağlamadaki güvenilirlik, tüketici güvenine ve sadakatine katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası standartları kullanmak, dünyanın her yerinde teslimat performansını ölçmek ve sürdürmek için izlenebilir, tutarlı ve yüksek kaliteli denetimler sağlamaktadır. Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı tüm tedarik zincirinde uygulanabilir. Ayrıca bu sistem, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve diğer risk tabanlı yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, şu sayılanlar gibi yiyecek satan ve hazırlayan tüm perakende ve toptan gıda sektörü firmaları için geçerlidir: süpermarketler ve hipermarketler, küçük marketler, toptan satış mağazaları, kitle veya kulüp mağazaları, departman mağazalarındaki yemek salonları, fırınlar, kasaplar ve benzerleri.

Söz konusu belgelendirme programı, gıda güvenliği yönetimi uygulamalarının, uygun süreçleri ve koşulları sürdürmek için tasarlanmasına, belgelenmesine, uygulanmasına ve yönetilmesine yönelik çabalarda, firma faaliyetlerinin ve malzemelerin çeşitliliğini kapsama esnekliğine sahiptir. Bir gıda güvenliği sistemine göre çalışan firmalar, daha az uygunsuzluk yaşamaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme