Mısır Gıda Güvenliği Sertifikası


Dünyada en fazla üretimi yapılan bitki, buğday ve pirinçten sonra mısırdır. Verimlilik bakımından ilk sırada ABD gelmektedir. Ülkemiz ise mısır ekimi yapılan alan itibariyle yedinci sıradadır. Mısır üretimindeki artışın nedenleri, yeni üretim teknikleri ve hibrit tohumun yaygınlaşmasıdır. Özellikle son yıllarda gen teknolojisindeki gelişmeler paralelinde genetiği değiştirilmiş mısır üretiminde büyük artış kaydedilmektedir. Ülkemizde insan tüketimi için yapılan üretimde, genetiği değiştirilmiş mısır türlerinin ekimine kesinlikle izin verilmemektedir. Bu türün ekimine sadece hayvan yemi olarak kullanılması amacıyla izin verilmektedir. Bu yöndeki kararları, ülkemizde Biyogüvenlik Kurulu vermektedir. Kurul, genetiği değiştirilmiş belli mısır türlerinin yem amaçlı kullanılmasına, insan, hayvan ve çevre sağlığı bakımından olası etkilerini değerlendirerek karar vermektedir. Genetiği değiştirilmiş mısırın alerjik ve toksik etki analizleri yapılmakta, morfolojik ve agronomik (tarla tarımı) özellikleri, genetik modifikasyonun kararlılığı, hedef ve hedef dışı organizmalarla etkileşimi ve çevre koşulları ile etkileşimi değerlendirilmektedir. Ayrıca genetiği değiştirilmiş mısır türü ile yapılan hayvan besleme çalışmaları gözlenmekte ve yem olarak kullanımı sonucu ortaya çıkacak olası riskler dikkate alınmaktadır. Eğer bu mısır türünün moleküler karakterizasyonunun güvenlik sorunlarına yol açmadığı tespit edilirse ve olası etkilerin, genetiği değiştirilmemiş türlerden daha yüksek olmayacağına ikna olunursa, ekime onay verilmektedir.

Mısır Gıda Güvenliği Sertifikası

İnsanların aktif ve sağlıklı yaşam sürmeleri için gerekli olan besin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, sağlıklı, yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya, sürdürülebilir koşullarda erişebilmeyi sağlamak önemlidir. Gıda güvenliği, bulunabilirlik, ulaşılabilirlik, kullanılabilirlik ve kararlılık yönleriyle öne çıkmaktadır.

Mısır üretiminde ülkemizde kendine yetmemektedir ve bir miktar dışarıdan ithal edilmektedir. Hem ülkemizde yetiştirilen hem de ithal edilen mısırın, sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak bakımından, gelişmiş laboratuvarlarda ayrıntılı analizler yapılmaktadır. Bu analizlerde, mısır içeriğindeki besin değerleri belirlenirken, üretimde kullanılan pestisit ve herbisit gibi kimyasal kalıntıları tespit edilmekte ve son zamanlarda GDO araştırmaları da yapılmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile mısır gıda güvenliği sertifikası hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme