Meyve ve Sebze Sağlık Sertifikasyonu


Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine taze meyve ve sebze ihracatı yapmak, gıda güvenliği ve kalitesini yüksek standartlarda tutmayı gerektirmektedir. Sorumlu sosyal ve çevresel davranış da ayrıca bir ön koşul haline gelmiştir ve alıcılar genellikle bir garanti olması için sertifika talep etmektedir.

Meyve ve Sebze Sağlık Sertifikasyonu

Sağlık ve çevre risklerinden kaçınmak için Avrupa Birliği, gıda ürünlerinde ve üzerinde pestisitler için en yüksek kalıntı seviyeleri belirlemiştir. İzin verilenden daha fazla pestisit içeren ürünlere izin verilmemektedir. Belirlenen limitler gıda güvenliği konusunda yeni yaklaşımlar ile gittikçe daha katı hale gelmektedir. Esnekliği korumak için işletmeler, en yüksek standartla çalışmak zorundadır.

Pestisit yönetimi, işletmelere çok fazla sorumluluk yüklemektedir. Giderek daha fazla alıcı, pestisit kayıtlarını önceden görmek istemektedir.

Kirleticilerden kaçınmak başka bir sorumluluk alanıdır. Bulaşanlar, gıdaya kasıtlı olarak eklenmemiş ancak üretim, ambalajlama, nakliye veya depolamanın çeşitli aşamalarında mevcut olan maddelerdir. Pestisitlere benzer şekilde, Avrupa Birliği ülkelerinde çeşitli kirleticiler için de limitler belirlenmiştir. Taze meyve ve sebzeler için temel endişeler, kurşun, kadmiyum ve nitrat kirliliği olmaktadır.

İşlenen meyve ve sebzelerin kuralları, örneğin, kurutulmuş meyve veya meyve suları farklılık gösterebilir. Gıda güvenliğine ve kirleticilere ilişkin yeni anlayışlar veya bunlara yönelik tehditler her zaman yasal düzenlemelerde değişikliklere yol açmaktadır.

Önceden kesilmiş meyve ve sebzeleri tedarik ederken salmonella ve escherichia coli gibi mikrobiyolojik tehlikeleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Yeni kesilmiş bir ürünün raf ömrü boyunca salmonella bulunmamalıdır. Escherichia coli, üretim sürecinde pratik olarak mevcut olmamalıdır.

Bu arada Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen meyve ve sebzeler, bitki sağlığına ilişkin direktiflere uygun olmalıdır. Bitkilere ve bitkisel ürünlere zararlı organizmaların girişini ve yayılmasını önlemek için bitki sağlığı gereklilikleri belirlenmiştir. Birçok taze meyve ve sebze, sağlık denetimlerine tabidir ve sevkiyattan önce bitki sağlığı sertifikaları gerekmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile meyve ve sebze sağlık sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme