İkram ve Yemek Hizmetleri (Katring) Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi


Yemek hizmetleri sektöründe gıda güvenliğinin denetimi, gıda tedarik zincirindeki en zor süreçlerden biridir ve çeşitli güçlükler yaşanmaktadır. Gıda güvenliğine yönelik riskleri belirlemek ve kontrol altına almak için etkili bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, son kullanıcıya sunulan gıda maddelerinin tületilmesinin güvenli olmasını sağlamak için zorunludur.

İkram ve Yemek Hizmetleri (Katring) Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Genellikle tüketici ile yakın temas halinde olan çok çeşitli sıcak ve soğuk yiyeceklerin işlenmesi ve sunulması oldukça karmaşık bir süreçtir. Kontrollerin yetersiz kalması ve kötü hijyen koşulları, olumsuz sonuçlar yaratmakta ve gıda hizmeti sağlayan firmaların ve tedarikçilerinin itibarına zarar veren büyük gıda güvenliği problemlerine neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra çok farklı tedarikçi firmadan sağlanan bileşenlerin ve hammaddelerin kullanımı, ulusal yasal düzenlemelere uyma zorunluluğu ve teslimat uygulamalarında ve müşteri tercihlerinde sürekli değişen eğilimler birçok gıda güvenliği sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu güçlükleri karşılamak için, kuruluşumuz tarafından Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı geliştirilmiştir. En iyi üretim uygulamasını içeren bu program, etkili ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınan bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, yemek hizmeti veya gıda hizmetleri sağlayan firmalar için riski en aza indirmek açısından, gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanmasına ve güvence altına alınmasına katkıda bulunan iyi gıda güvenliği kültürünün geliştirilmesini desteklemektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, bir merkezde ya da şubede insan tüketimi için gıda hazırlayan, işleyen, pişiren, depolayan, taşıyan, dağıtan ve servis yapan tüm kuruluşlar için geçerlidir. Örneğin, havayolu, demiryolları ve yolcu gemilerine hizmet edenler dahil ikram firmaları, hastaneler ve sağlık kuruluşları, okullar, restoranlar ve kafeler, oteller, ağırlama ve ziyafet amaçlı yemek hizmetleri sunan firmalar ve yiyecek mağazaları gibi.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme