Hayvan Çiftlikleri İçin Gıda Güvenliği Belgesi


Hayvan çiftçilikleri, birçok gıda ürünü için kritik ilk tedarik zinciri adımıdır. Yeterince kontrol edilmediği takdirde, gıda güvenliği açısından büyük olaylara ve gıda korkusuna neden olabilir ve insan sağlığı ve ekonomik açıdan ciddi sorunlara yol açabilir. Hayvan yetiştiriciliği, doğası gereği önemli gıda güvenliği riskleri taşımaktadır. Gıda güvenliği belgelendirme çalışmalarında, özellikle patojen mikroorganizmalardan kaynaklanan mikrobiyolojik riskler ve ayrıca hayvan yemi ve ilaçlardan kaynaklanan tehlikeler belirlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Hayvan Çiftlikleri İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Hayvancılık sektörü birçok yasal düzenlemeye bağlıdır ve hayvan yetiştiriciliğinde dikkate alınması gereken çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu nedenle etkili bir gıda güvenliği yönetim sisteminde, derinlemesine bir gıda güvenliği tehlike analizi yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek, riskleri en aza indirmek ve hayvan çiftçiliği faaliyetlerini düzenlemek için sağlam bir gıda güvenliği yönetim sistemi içermektedir. Bu program, sertifikasyon gerekliliklerinin yanı sıra gıda güvenliği yönetimi için uluslararası standartları dikkate almaktadır. Bu standartlarla birlikte, uluslararası ölçekte güvenli hayvan çiftçiliği performansını ölçmek ve sürdürmek için, tutarlı ve yüksek kaliteli denetimler gerçekleştirilmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, çevre güvenliği, sürdürülebilirlik ve iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon için ortak bir platform sağlamaktadır.

Hayvancılık, yüksek kaliteli proteinler ve mikro besinler açısından zengin ürünler sağlayarak gıda güvenliğinde kilit bir rol oynamaktadır. Gıda güvenliği ile hayvancılık sektörü arasındaki karşılıklı ilişkilerin iyi anlaşılması ve doğru uygulanması gerekmektedir. Bu sektörde de, gıda güvenliğinin birbiriyle ilişkili şu dört koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir:

  • Bulunabilirlik, yeterli miktarda yeterli kalitede gıda mevcudiyetidir.
  • Erişim, insanların yaşam tarzlarına uygun, besleyici gıdaları elde etmek için gerekli kaynaklara erişebilmesidir.
  • Kullanım, gıdaların biyolojik olarak kullanılmasını sağlayan koşulların sağlanmasıdır.
  • İstikrar, hem bulunabilirlik hem de yeterli yiyeceğe her zaman erişimi ifade eder.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme