Güvenli Gıda Sertifikasyonu


Bir gıda güvenliği sertifikası, bir işletmenin gıdayı güvenli bir şekilde işlemek için gereken temel bilgi, deneyim ve becerilere sahip olduğunu gösterir. Şöyle ki işletmenin, gıda işleme ile ilgili yasal yükümlülükleri anlaması ve yerine getirmesi, gıda alerjilerini, gıda intoleransı ve çapraz kontaminasyonun nasıl oluştuğunu anlaması ve gerekli önlemleri alması, yüksek hijyen standartlarını uygulaması, gıdaları sıcaklık, ortam ve ekipman açısından doğru şekilde hazırlaması, pişirmesi ve saklaması, etkili haşere kontrol önlemlerini uygulaması ve tüketicilerin zararlı bakterilerden nasıl korunacağını bilmesi gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra işletmenin bir güvenli gıda sertifikasyon programı uygulaması ve sertifika almış olması gerekmektedir.

Güvenli Gıda Sertifikasyonu

Güvenli gıda sertifikası, gıda tedarik zincirindeki ürünlerin, süreçlerin veya sistemlerin kabul edilen gıda güvenliği standartlarını karşıladığının üçüncü taraf, bağımsız ve akredite bir kuruluş tarafından doğrulanmasıdır. Güvenli gıda sertifikasyonu, uygulanacak testlerin, analizlerin, incelemelerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır. Bu değerlendirme çalışmaları, kabul edilen ulusal ve uluslararası sektör standartlarını esas aldığı için, sertifikasyon, tüketicilere güven vermektedir.

Ürün sertifikasyonu, bir gıda ürününün, standartlarda tanımlanan güvenlik ve kullanıma uygunluk özelliklerine uygun olduğunu doğrular. Bir gıda sektörü işletmesinin standartlara uyması için yasal bir gereklilik yoksa, güvenli gıda sertifikası isteğe bağlıdır. Bu durumlarda, işletmeler, pazarda stratejik bir avantaj elde etmek amacı ile belge talep etmektedir. Bu belge, tüketicilere ve pazara, işletmenin ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir sistemin gerekliliklerini başarıyla karşıladığını kanıtlamaktadır. Belli bir güvenli gıda programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda rekabet avantajı elde etmektedir.

Güvenli gıda sertifikasyonu, gıda tedarik zinciri boyunca iş yapmak için ortak bir gereklilik haline gelmiştir.

Küresel gıda sektöründe, gıda yetiştiricilerinin, üreticilerin, işleyicilerin, ithalatçıların, ihracatçıların, distribütörlerin, perakendecilerin ve paketleyicilerin, ürünlerin tüketim için güvenli olmasını sağlamak üzere tasarlanmış gıda standartlarına uyması ve sertifikalandırması beklenmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile güvenli gıda sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme