Gıdalarda Pestisit ve Toksikolojik Kontrol Sertifikasyonu


Tüketiciler, gıdalardaki pestisit kalıntılarından endişe duymaktadır. Pestisitler, meyve, sebze ve diğer tarımsal ürünlerin verimini arttırmak için, yabani otların, kemirgenlerin, böceklerin ve mikroorganizmaların ürünlere verdikleri zararı önlemek için kullanılır. Ancak bilinçli veya bilinçsiz aşırı pestisit kullanımı yüzünden çoğu zaman bu ürünlerin içeriğinde veya dış yüzeylerinde pestisit kalıntıları olmaktadır. Bugün hala modern tarımda kullanılan en yaygın pestisit türleri ve bunların kalıntılarının insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

Gıdalarda Pestisit ve Toksikolojik Kontrol Sertifikasyonu

En geniş anlamıyla pestisitler, ekinleri ve gıda depolarını istila edebilecek veya bunlara zarar verebilecek organizmaları kontrol etmek için kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Potansiyel zararlı türleri çok olduğu için, pestisitler de birkaç çeşit üretilmektedir. Bunların bir kısmı böcek öldürücülerdir. Bu pestisitler, büyüyen ve hasat edilen ürünlerin, böcekler ve bıraktıkları yumurtalar tarafından tahrip edilmesini ve kirlenmesini önlemek için kullanılır. Herbisitler, yabani ot öldürücüler olarak bilinirler ve ürün verimini arttırmak için kullanılır. Rodentisitler, ürünlerin haşarat ve kemirgen kaynaklı hastalıklar tarafından zarar görmesini önlemek ve kontaminasyonu kontrol etmek için önemlidir. Mantar öldürücüler ise, hasat edilen ürünleri ve tohumları mantar çürümesinden korumak için kullanılır.

İlk zamanalar çiftçilerin pestisit kullanımı büyük ölçüde düzensizdi. Ancak pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, 1960’lardan itibaren daha fazla incelenmektedir.

İdeal pestisitler, sadece hedef zararlısını, insanlara, hedef olmayan bitkilere, hayvanlara ve çevreye olumsuz bir etki yaratmadan yok eder. Bununla birlikte, pestisitler mükemmel değildir. Kullanılmasının insan sağlığı ve çevresel etkilere neden olduğu artık bilinmektedir. Kısaca günümüzde pestisitler daha iyi duruma gelmiştir, ancak hiçbiri yan etkileri olmadan haşere kontrolü sağlama konusunda mükemmel görülmemektedir.

Organik tarımsal faaliyetlerde, biyopestisitler veya bitkilerde evrimleşmiş doğal olarak oluşan pestisit kimyasallarını kullanmaktadır. Sentetik pestisitler laboratuvarlarda üretilirken, organik veya biyopestisitler doğada üretilir ancak laboratuvarlarda çoğaltılabilir. Doğal olmalarına rağmen, bunlar da insanlar veya çevre için her zaman güvenli değildir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıdalarda pestisit ve toksikolojik kontrol sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme