Gıda Ürünlerinin Sağlık Sertifikasyonu


Gıda ürünlerinin ticareti bugün küresel boyutta yapılmaktadır. Ülkeler, çeşitli gıda maddelerini denizaşırı pazarlara gönderebilmektedir. Günümüzde, tüm dünyadaki ülkelere her türlü gıda maddesinin sevkiyatında ciddi bir artış olmuştur. Bu durum, gıda güvenliği açısından ihracata yönelik gıda maddelerinin niteliksel ve niceliksel durumuna yönelik sağlık ile ilgili çeşitli açılardan sertifikaların düzenlenmesi taleplerinde de artışa yol açmıştır. Bu sertifikalar normal olarak, bir ülkeden ihraç edilen sevkiyatın, hedeflendiği ülkelerde gıda maddelerinin ithalatını kontrol eden ilgili makamlar tarafından istenmektedir ve böyle bir sağlık sertifikası zorunlu olarak aranmaktadır.

Gıda Ürünlerinin Sağlık Sertifikasyonu

Bir sağlık sertifikası, ihracata yönelik bir gıda maddesinin sevkiyatının gıda güvenliği ile ilgili durumunun tüm ayrıntılarını içeren, yetkili bir kuruluş tarafından düzenlenen bir belgedir.

Gıda kalitesi ve güvenliği tüketicilerin temel talepleridir. Bunu kanıtlayan ise, çeşitli sağlık sertifikasyon sistemleridir. Düzenlemeler, başta Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından standartlaştırılmıştır. Sertifikasyon sistemlerinin başlıca amacı, ticareti ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve teknolojilerin geliştirilmesi ve transferi için uluslararası kabul görmüş ortak standartlara katkıda bulunmaktır.

Yasal gereklilikler yanı sıra sertifikalar ve akreditasyonlar, işletmelerde uygun şekilde uygulanan, gıda güvenliğini güçlendiren ve tüketiciye kalite taahhüdü veren bir dizi gönüllü protokoldür. Özellikle sağlık sertifikaları, bir gıdanın belli bir şekilde üretildiğini ve belli özelliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgelerdir.

Çeşitli ülkeler uyguladıkları ihracat ve ithalat politikalarına göre, her sevkiyatı zorunlu mikrobiyolojik ve başka testlere tabi tutmakta ve ürünlerin, sağlık sertifikası ile birlikte gönderilmesini talep etmektedir. Bu sertifikalar, sevkiyatın akredite bir kuruluş tarafından incelediğini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda sevkiyata konu olan hayvansal veya bitkisel gıdaların insan tüketimine uygun olduğunu göstermektedir. Kısaca sağlık sertifikası, gıda ile ilgili yasal düzenlemelere göre üretilmiş gıda sevkiyatının bir kanıtı olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıda ürünlerinin sağlık sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme