Gıda Üretim Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi


Gıda üreten firmaların yaşadıkları güçlüklerden biri, ürünlerinin güvenliğini sağlamaktır. Doğası gereği, bütün gıdalar bozulmaya karşı oldukça hassastır. Küresel ve karmaşık tedarik zincirlerinin işleyişi yüzünden, çok çeşitli tedarikçi firmalardan çeşitli hammadde ve bileşenler elde edilmektedir. Güvenli olmayan gıdaların tüketicilere sunulması ise, toplum sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu da doğal olarak tüketici güveninin yitirilmesine ve firmaların marka değerinin düşmesine neden olmaktadır.

Gıda Üretim Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesi, risklerin en aza indirilmesi ve güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması için, üçüncü taraf sertifikasyonu aracılığı ile sağlam bir çözüm sunmaktadır. Uluslararası standartları kullanmak, dünyanın her yerinde teslimat performansını ölçmek ve sürdürmek için izlenebilir, tutarlı ve yüksek kaliteli denetimler sağlamaktadır. Güvenli gıda sağlamadaki güvenilirlik, tüketici güvenine ve sadakatine katkıda bulunmaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı aynı zamanda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve diğer risk tabanlı yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, şu sayılanlar dahil tüm gıda sektörü firmaları için geçerlidir: peynir fabrikaları ve mezbahalar, tahıl fabrikaları, yemeye hazır gıda üreten firmalar, uzun raf ömürlü konserve gıda işleme firmaları, kurabiye üreticileri ve diğer gıda ürünlerini üreten firmalar.

Söz konusu belgelendirme programı, gıda güvenliği yönetimi uygulamalarının, uygun süreçleri ve koşulları sürdürmek için tasarlanmasına, belgelenmesine, uygulanmasına ve yönetilmesine yönelik çabalarda, firma faaliyetlerinin ve malzemelerin çeşitliliğini kapsama esnekliğine sahiptir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının gücü, dünya çapında gıda güvenliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır. Gıda güvenliği sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi, tüketiminin güvenli olduğuna ve güvenin arttırılmasına yardımcı olmak için önemlidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme