Gıda Güvenlik Belgesi


Gıda güvenlik belgesi, ya da gıda güvenliği sertifikası uygulaması, bir gıda işletmesinde gıdaların güvenli bir şekilde işlendiğini kanıtlamanın en doğru yoludur. Bu belgenin alınması için işletmede şunların olması gerekmektedir:

Gıda Güvenlik Belgesi

 • Yüksek bir kişisel hijyen standardı sağlamak
 • Gıda işleme ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek
 • Gıda alerjilerini, gıda intoleransını ve çapraz kontaminasyonu önlemeye çalışmak
 • Her türlü gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek ve tüketicileri zararlı bakterilerden korumak
 • İşletmede etkili haşere kontrol önlemleri uygulamak
 • İşletmede tüm yüzeylerin ve ekipmanların uygun şekilde temizlenmesini ve sterilize edilmesini sağlamak
 • Gıdaları sıcaklık, ortam ve ekipman açısından doğru şekilde hazırlamak ve saklamak

Bir gıda işleme ortamında, birçoğu tüketiciler, işletme ve çalışanları için ciddi sonuçlar doğuran çok sayıda potansiyel gıda tehlikesi bulunmaktadır. En yaygın iki sağlık riski şunlardır:

 • Gıda kaynaklı hastalıklar
 • Gıda alerjileri

Gıda kaynaklı hastalıklar her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Bu insanlardan binlercesi hastaneye kaldırılmakta ve yüzlercesi ölmektedir.

Gıda alerjileri, gıda işletmeleri için bir başka yaygın endişe kaynağıdır. Yine milyonlarca kişinin en az bir gıda alerjisi olduğu biliniyor ve bu sayı artmaya devam ediyor.Her yıl binlerce kişi yanlış gıdalar yemekten anafilaktik şoka girmekte ve bir kısmı yaşamını kaybetmektedir.

Bu sağlık riskleri ülkelere çok büyük bir yük bindirmekte, sağlık sistemine ve özel sektöre yüksek maliyet getirmektedir. Aslında bu olayların büyük bir kısmı önlenebilir niteliktedir. Gıda kaynaklı hastalık salgınlarının çoğuna şunlar neden olmaktadır:

 • Gıda işletmelerinin kötü kişisel hijyeni
 • Tehlikeli ve yüksek riskli gıdaların yetersiz zaman ve sıcaklık kontrolü
 • Gıda hazırlama yüzeylerinin veya ekipmanlarının yetersiz temizlenmesi

Bir gıda işletmesinde yönetici ve çalışanların, güvenli gıda işleme uygulamalarının standart işletme prosedürlerine dahil olması, bütün işletmelerin öncelikli sorumluğudur. Resmi denetimlerde alınacak kötü raporlar, işletmenin geleceği için ciddi zararlar yaratabilir. Özellikle hijyen standartları söz konusu olduğunda, bir tüketicilerin işletme hakkındaki düşüncelerini değiştirmek çok zordur.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıda güvenlik belgesi hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme