Gıda Güvenliği Belgesinin Faydaları Nedir?


Tüketiciler daha çok, küçük üretici firmaların gıda sahtekarlığı yapmaya veya standartları gevşetmeye meyilli olacağına ve daha fazla beslenme skandallarına neden olacağına inanmaktadır. Bu bakımdan gıda sertifikaları, küçük ve orta ölçekli firmaların pazara girmesine yardımcı olmaktadır. Bu şekilde gıda güvenliği belgesi, firmaların marka tanınırlığını arttırmakta ve ürün kalitesini tüketicilere garanti etmektedir. Ayrıca yetkililere, üretim ortamlarının güvenli ve yasal düzenlemelere uygun olduğunu kanıtlamış olmaktadır.

Gıda Güvenliği Belgesinin Faydaları Nedir?

Genel olarak gıda güvenliği sertifikalarının, firma kalitesini garanti etmeye yardımcı olduğu üç alan bulunmaktadır. Birincisi ürünün kendisidir. Sertifikalı olmak, firma yeteneklerinin ve ürünlerinin pazar ihtiyaçlarını karşıladığı ve yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun olduğu anlamına gelimektedir. İkincisi süreçlerdir. Gıda güvenliği sertifikasına sahip firmalar, süreçleri boyunca güç ve güvenilirlikte tutarlılık sağlamakta, yenilik ve yaratıcılık için fırsat bulmaktadır. Gıda kalitesi ve çevre, sağlık ve güvenlik gibi alanlardaki süreçler, hem üretim hem de tedarik zinciri boyunca sağlam ve uyumlu olmak zorundadır. Üçüncü alan ise tüketicilerdir. Tüketicilerin bilinçlenmeleri ve doğru seçim yapmaları, gıda güvenliği sertifikasyon programları ile artmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgesinin işletmelere kazandırdıkları, şu şekilde sıralanabilir:

  • Marka güvenilirliğini artırmak
  • Ürünlerin güvenli ve kaliteli olduğuna dair tüketici güvenini sağlamak
  • Tüm tedarik zincirini korumak ve en iyi uygulamaları teşvik etmek
  • Dünya çapında pazar erişimi kazanmak
  • Ürünlere rekabet avantajı kazandırmak
  • Büyümeyi teşvik etmek, maliyetleri azaltmak ve verimliliği arttırmak
  • Gıda güvenliğinin anahtar olduğundan emin olmak ve iş risklerinin azaltılmasına yardımcı olmak
  • İtibar riskine karşı güvende olmak
  • Ürün hatalarını önleyerek hammadde, ambalaj ve benzeri konularda tedarikçi standartlarını ve tutarlılığını iyileştirmek
  • Birden fazla denetimi ortadan kaldırmak ve yasal düzenleme gereksinimlerini daha düşük bir maliyetle karşılamak

Dünya çapında değişen yiyecek ve içecek standartlarının ortak amacı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumaktır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme