Gıda Güvenliği Belgesi


Gıda sektöründe yiyecekler üretilirken, işlenirken ve servis edilirken, işletmelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Gıdaların yanlış kullanılması ya da kötü uygulama ve ihmal, tüketiciler arasında gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle işletmelerin yüksek düzeyde gıda hijyeni sağlaması çok önemlidir. Her yıl yüzbinlerce gıda zehirlenmesine, kötü pişmiş veya bakteri bulaşmış yiyecekler neden olmaktadır. Kontamine olmuş yiyecekler, hem tüketiciler hem de işletmeler için ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Gıda Güvenliği Belgesi

Bugün dünyada gıda güvenliğini, yasal uygunluğu, kaliteyi ve ticareti kolaylaştırmak ve çeşitli gıda güvenliği standartları arasında bağımsızlık, ortak anlayış ve güvenilirlik sağlamak amacı ile Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI, Global Food Safety Initiative) kurulmuştur. Kuruluşumuz da akredite ve onaylı bir belgelendirme kuruluşudur ve hem kuruluşumuz tarafından geliştirilen gıda güvenliği standardı hem de GFSI tarafından tanınan standartlar çerçevesinde üçüncü taraf sertifikasyon denetimleri gerçekleştirmektedir.

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi’nin şu anki odak noktası, gereksinimleri, tarladan başlayarak tüketicinin önüne kadar tüm küresel gıda tedarik zincirini kapsayacak şekilde genişletmektir. Ayrıca küçük ve daha az gelişmiş işletmelerin yerel pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak için bir kapasite geliştirme programı geliştirilmektedir.

Gıda arzını, her zaman için bilime dayalı ilkelere göre düzenlemek ve izlemek gerekmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması, çiftlikten işleme, dağıtım, depolama, seçme, hazırlama ve tüketime kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Kuruluşumuz, gıda tedarikini korumak, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm gıda işleyicileri bilinçlendirmek için resmi kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ile kapsamlı bir işbirliği içindedir.

Tüm yapılan uyarılara, alınan önlemlere ve uygulanan cezalara rağmen her yıl binlerce kişi gıda kaynaklı hastalıklardan muzdarip olmakta ve bir kısmı yaşamını kaybetmektedir. Bu durum hem insanlara hem de ekonomiye zarar veren önlenebilir bir problemdir. Devam eden gıda güvenliği iyileştirmeleri, gıda kaynaklı hastalıkları azaltmanın yanı sıra sayısız ekonomik ve sosyal faydalar da sağlamaktadır. Örneğin etkilenen kişiler için gelir kaybı ve sağlık hizmetleri maliyetleri, geliştirilmiş üretkenlik, iyileştirilmiş halk sağlığı yoluyla ülkenin sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması ve tarladan sofraya daha güvenli bir gıda tedariki gibi. Ayrıca gıda tedarikine yönelik tüketici güveni, gıda sektöründe ekonomik istikrar da sağlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, gıda tedarikinin güvenliğini arttırırken gıda kaynaklı hastalıkları da azaltmaya çalışmaktadır. Hastalığa neden olan mikroorganizmalar, toksinler ve kimyasal kirleticiler gibi gıda tehlikeleri azaltılmakta, gıda güvenliğini artıran gıda işleme teknolojileri iyileştirilmekte, taze meyva ve sebzelerin güvenliği arttırılmakta ve hayvanlarda antibiyotik kullanımına alternatifler geliştirilmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme