Gıda Güvenliği Belgesi Nedir?


Gıda güvenliği belgesi, gıda tedarik zinciri içinde ürünlerin, süreçlerin veya sistemlerin kabul edilen gıda güvenliği standartlarını karşıladığına dair üçüncü taraf yetkili bir kuruluş tarafından sağlanan doğrulamadır. Gıda güvenliği sertifikasyonu, bir takım testlerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanmaktadır. Bu nedenle gıda güvenliği belgesi tüketiciye güven vermektedir. Çünkü söz konusu gıda işletmesinin ürünleri ve sistemi, yetkili bir üçüncü kuruluş tarafından denetlenmiş ve ulusal ve uluslararası sektör standartlarına göre kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş olmaktadır.

Gıda Güvenliği Belgesi Nedir?

Gıda güvenliği belgesi, bir gıda ürününün, piyasa tarafından talep edilen standartlara ve belli güvenlik, kullanıma uygunluk ve değiştirilebilirlik özelliklerine uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Bu belge aynı zamanda kalite, çevre veya diğer bir yönetim sistemi standartlarına uygun olduğunu göstermektedir.

Bir gıda sektörü işletmesinin standartlara uyması için herhangi bir yasal gereklilik bulunmamaktadır. Gıda güvenliği sertifikasyonu gönüllü bir sistemdir ve isteğe bağlıdır. Bu nedenle her işletmenin belli bir standarda uygunluk belgesi almak için kendi nedenleri olmalıdır. Örneğin gıda güvenliği sertifikasyonu, gıda kalitesini ifade ettiği için, pazarda stratejik bir avantaj elde etmek için ya da tüketicilerde güven tesis etmek için talep edilebilir.

Gıda güvenliği sertifikasyonu, işletmelere ve tüketicilere, bir gıda sektörü işletmesinin ulusal veya uluslararası kabul görmüş en iyi uygulama yaklaşımının gerekliliklerini ne kadar başarılı karşıladığını ifade etmektedir. Firmanın iyi yönetildiği ve kurumsal sorumluluk taşıdığı, yetkili bir üçüncü taraf kuruluş tarafından sertifikalandırılması çok değerli bulunmaktadır.

Son zamanlarda tüketicilerde, yüksek boyutlu gıda geri çağırmalarından kaynaklanan farkındalık artmaktadır. Bu nedenle küresel tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği standartlarına uyulması büyük bir beklenti haline gelmiştir. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda rekabet avantajı kazanmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme