Gıda Güvenliği Belgesi Hangi Firmalar İçindir?


Gıda kaynaklı hastalıkların sağlık ve sosyal yükünü azaltmak için, ülke olarak, risk temelli, sürdürülebilir ve entegre gıda güvenliği sistemlerinin geliştirilmesini savunmak ve desteklemek gerekmektedir. Ayrıca gıdalardaki kabul edilemez düzeylerde mikrobiyolojik ajanlara ve kimyasallara maruz kalmayı önleyecek tüm gıda üretim zinciri boyunca bilime dayalı önlemler alınması gerekmektedir. Aynı zamanda diğer sektörler ile işbirliği içinde gıda kaynaklı risklerin doğru değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu sayılanlar tamamen politik yaklaşımlardır. Bu çalışmalarda en önemli nokta risk değerlendirmesidir. Doğru bir risk değerlendirmesinin temelini, gıdalardaki kimyasallar ve mikroorganizmalar ve bunların gıda kaynaklı hastalıklarla bağlantıları hakkında toplanacak bilgi oluşturmaktadır. Bu tür değerlendirmeler, uluslararası standartları ve kriterleri belirlemenin ve ulusal gıda yasal düzenlemelerinin temelini oluşturmaktadır.

Gıda Güvenliği Belgesi Hangi Firmalar İçindir?

Mikrobiyolojik tehlikelerin etkili yönetimi, gıdalardaki tehlikeleri önlemek için kritik noktaların proses kontrolü için bir araç olan tehlike analizi ve kritik kontrol noktası (HACCP) sistemi gibi önleyici yaklaşımlar kullanılarak sağlanmaktadır. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı da esasen HACCP ilkeleri üzerinde inşa edilmiştir.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), genetik mühendisliği dahil olmak üzere yeni üretim yöntemleri ile üretilen gıdaların üretimine ve güvenli kullanımına yönelik bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Bu yaklaşım güvenlik hususları, sağlık yararları, çevresel etkiler ve sosyoekonomik sonuçları içeren bir değerlendirme çerçevesi ile desteklenmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere, gıda tedarik zinciri içindeki her boydan işletmeler için uygundur. Bu zincir içinde, gıda üreten firmalar, depolama firmaları, gıda taşıma firmaları, gıda işleyen firmalar, katering firmaları ve ambalaj firmaları gıda güvenliği standardını uygulayabilir, gıda güvenliği belgesi alabilir ve ürünleri üzerine gıda güvenliği etiketini iliştirebilir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme