Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?


Küresel gıda güvenliği endişelerinin başında mikrobiyolojik tehlikeler ve neden oldukları gıda kaynaklı hastalıklar gelmektedir ve bu hastalıklar giderek daha önemli bir toplum sağlığı sorunu olmaktadır. Birçok ülkede, son yıllarda salmonella spp ya da escherichia coli gibi, esas olarak gıda yoluyla bulaşan mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların sayısında önemli artışlar olmuştur.

Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

Diğer taraftan kimyasal tehlikeler, gıda kaynaklı hastalıkların önemli bir kaynağı olmaya devam etmektedir. Gıdalardaki kimyasal kirleticiler, mikotoksinler ve deniz toksinleri gibi doğal toksik maddeleri ya da civa ve kurşun gibi çevresel kirleticileri içermektedir. Gıda katkı maddeleri, mikro besinler, böcek ilaçları ve veteriner ilaçları gıda zincirinde bilinçli olarak kullanılmaktadır. Ancak ne derece , güvenli kullanıldığı endişe yaratmaktadır.

Günümüzde, gıda üretimini ve gıda güvenliğini arttırmaya yönelik, genetik mühendisliği, gıdanın ışınlanması ve modifiye atmosfer paketleme gibi yeni teknolojiler uygulanmaktadır. Ancak bu teknolojiler ile ilgili potansiyel risklerin de objektif ve titiz bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Risk değerlendirmesi, uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanmalı ve sağlık yararları, sosyoekonomik faktörler, etik sorunlar ve çevresel hususlar gibi diğer faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır.

İyi gelişmiş gıda güvenliği sistemlerine sahip ülkeler deneyimlerini, sistemleri küresel olarak iyileştirmenin bir yolu olarak kullanmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar sadece sağlık üzerinde değil, aynı zamanda kalkınma üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Gıda ticaretinin küreselleşmesi ve uluslararası gıda standartlarının geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı kapsamında belgelendirme çalışması yapacak işletmelerin hemen kuruluşumuz ile temasa geçmesi gerekmektedir. Yapılacak sözleşmenin arkasından bir çalışma planı yapılacak ve denetçiler işletme tesislerinde denetim çalışmalarını başlatacaklardır. Başarılı bir denetimin arkasından işletmeye gıda güvenliği belgesi verilecek ve gıda maddeleri üzerinde gıda güvenliği etiketinin kullanılmasına izin verilecektir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme