Gıda Güvenliği Belgelendirmenin Önemi


Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirmesi, gıda tedarik zinciri içindeki ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin, kabul edilen gıda güvenliği standartlarını karşıladığına dair tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf kuruluşlarla doğrulanmasıdır. Bu yönü ile, tedarikçi beyanları ve salt laboratuvar test raporları gibi başka uygunluk kanıtı sistemlerinden farklıdır. Gıda güvenliği sistemi, gerçekleştirilen testlerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır ve tüketiciye güven verir. Çünkü bir işletmenin ürünleri veya sistemi, yetkin bir üçüncü kuruluş tarafından, kabul edilmiş ulusal ve uluslararası sektör standartlarına göre ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş olmaktadır.

Gıda Güvenliği Belgelendirmenin Önemi

Bir gıda güvenliği sistemi (FSS) belgesi, bir gıda ürününün, standartlarda ve piyasa tarafından oluşan taleplerde tanımlanan güvenlik ve kullanıma uygunluk özelliklerine uygun olduğunun kanıtıdır.

Gıda güvenliği belgesi, örneğin bir gıda üreticisi firmanın, kalite, çevre veya diğer yönetim sistemleri ile ilgili standartlara uygun faaliyet gösterdiğini ifade eder. Yönetim sistemleri standartları, gerçek ürün veya hizmetlerin kendileri yerine, bir firmanın faaliyetleri sırasında kullandığı süreçler için geçerlidir.

Bir gıda firmasının standartlara uyması için herhangi bir yasal gereklilik olmadığında, gıda güvenliği belgelendirmesi isteğe bağlıdır. Bu durumlarda, bir işletmenin belli bir standarda uygunluk sertifikası istemek için kendi nedenleri olabilir. Örneğin bir ürün gereksinimi veya gıda güvenliği belgelendirmesi, gıda kalitesinin bir yönünü temsil edebileceğinden, tüketicilerde güvenlik yaratmak veya pazarda stratejik bir avantaj elde etmekiçin talep edilebilir.

Gıda güvenliği sertifikasyonu, tüketicilere ve pazara olduğu kadar çalışanlara ve paydaşlara da, bir gıda sektörü işletmesinin ulusal veya uluslararası kabul gören en iyi uygulama yaklaşımının gerekliliklerini başarıyla karşıladığını gösterir. Üçüncü taraf bir kuruluş tarafından belgelendirmesi ise, iyi yönetişim ve kurumsal sorumluluk anlamına gelir ve herhangi bir işletme için çok değerlidir. Tüketiciler artık daha bilinçlidir ve kendilerine sunulan ürünlere farklı bir gözle bakmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme