Gıda Ambalaj Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi


Gıda tedarik zincirinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak açısından, güvenli ambalaj ve ambalaj malzemelerinin üretimi önemli bir konudur. Gıda ambalajı, içeriğini hasar veya kontaminasyona, sızıntıya veya ürün kaybına karşı korumaktan, ürünün tüketiciye pazarlanması için albeni arttırmaya ve zorunlu ürün bilgilerinin sağlanmasına kadar birçok temel işlev görmektedir. Ancak ambalaj doğrudan kendi yapısından kaynaklanan riskler de ortaya çıkarabilir. Örneğin ambalajdan ürüne toksin kontaminasyonu, kimyasal migrasyon veya kırılgan cam veya sert plastik kullanımından kaynaklanan kırılmalara neden olan sağlıksız bileşenlerin kullanılması gibi.

Gıda Ambalaj Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Gıda ambalaj sektörü birçok yasal düzenlemeye tabidir ve gıda ambalajı üretilirken ve işlevinde dikkate alınması gereken çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca ambalaj üretiminde, her biri kendine özgü riskler taşıyan cam, plastik, metal ve kağıt içeren çok çeşitli bileşen malzemeleri kullanılmaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına almak, riskleri en aza indirmek ve güvenli ambalaj ve ambalaj malzemelerinin üretimini sağlamak için, gıda güvenliği yönetim sisteminde derinlemesine bir tehlike analizi içeren bir belgelendirme programıdır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, şu sayılanlar gibi birincil ve ikincil gıda ambalajı ve ara bileşenleri üreten tüm firmalar için geçerlidir: folyolar, kasalar ve poşetler gibi esnek ve sert plastikler, kartonlar, kutular ve çuvallar gibi kağıtlar, kutular ve şişeler gibi metaller, kavanoz ve şişe gibi camlar ve büyük torbalar, variller ve tanklar gibi nakliye ve taşıma kapları.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı tutarlı ve yüksek kaliteli denetimler gerçekleştirmektedir ve tüm dünyada güvenli paketleme malzemelerinin teslimatına yönelik performansın sürdürülmesini sağlamaktadır.

Belgelendirme programı ile, firmanın faaliyetlerinin yalnızca kabul görmüş gıda güvenliği standartlarına uygun olduğu doğrulanmamakta, aynı zamanda faaliyetlerin tüketicinin çıkarlarını koruduğuna dair daha fazla güven oluşturulmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme