Et ve Et Ürünleri Sağlık Sertifikasyonu


Nüfusun artması, şehirleşmenin büyümesi ve hane gelirinin artması ile birlikte, tüketicilerin yeme içme davranışları da küresel olarak değişmektedir. Bu gelişmeler paralelinde et ve et ürünleri sektöründe de birçok yenilikler yaşanmaktadır. Tüketicilerin kalite talepleri aynı zamanda sadece yemeklerin tadı ve dokusu, sağlıklı olması ve beslenme değerleri ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda güvenilirlik, kolaylık ve tercihleri de kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Et ve Et Ürünleri Sağlık Sertifikasyonu

Tüketici talepleri ve kalite gereksinimleri, dünya bölgelerine, kültürlerine ve hatta toplumsal eğilimlere göre değişmektedir. Bu bağlamda et işlemenin temel ilkeleri de farklı olmaktadır. Et işleme, birincil ve ikincil işleme olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. İlki genellikle hayvan karkaslarını içerirken, diğeri işlemlerde çeşitli prosedürleri içermektedir. Piyasada bulunan çok çeşitli et ürünleri, piyasaya arz edilmeden önce bu işleme prosedürlerinden bir veya daha fazlasından geçmiş olmaktadır.

Et ve et ürünlerini işlemede, çiğ etin kalitesi, sonraki ürünün kalitesinin ve dolayısıyla tüketicinin kabul edilebilirliğinin ve beğenisinin önemli bir yönüdür. Tüketici ürünlerinin kabul edilebilirliği için beslenme, güvenlik ve duyusal kalite özelliği çok önemlidir. Ancak kalitenin teknolojik yönü de, yüksek kaliteli et ürünlerinin endüstriyel teslimatı için önemlidir.

Bugün için et ve et ürünlerinin üretim, depolama, nakliye ve diğer tüm aşamalarında maksimum korunması son derece önemlidir. Gıda ürünlerinin mikrobiyolojik hasarlarını önlemek için mevcut koruma yöntemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir.

Günümüzde gelişmiş laboratuvarlarda, modern et ve et ürünleri işleme yöntemlerinin analizleri gerçekleştirilmektedir.

Et ve et ürünlerinin sağlık açısından korunmasında esas alınan faktörler şunlar olmaktadır:

  • Fiziksel koruma: soğutma, dondurma, süper dondurma, iyonize ışınlama, ultraviyole ışınlama, basınçlı işleme ya da lazer ışınlama
  • Kimyasal koruma: organik asitler, trisodyum fosfat, bakteriyostatik özelliklere sahip bitki özleri ve benzerleri kullanılarak

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile et ve et ürünleri sağlık sertifikasyonu hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme