Gıda Güvenliği Belgelendirme


Günümüde gıda sektörü birçok güçlük ile karşı karşıyadır. Yüksek ciro oranları, iletişim zorlukları ve gıdanın nasıl hazırlandığı konusunda kültürel farklılıkları olan büyük çalışan nüfusu, çalışanları eğitmek ve sertifikalandırmak için tek tip olmayan belgelendirme sistemleri, gıda maddelerini kaynaklarına kadar takip etmede yaşanan zorluklar ve üretim uygulamalarındaki değişiklikler bu güçlüklerin sadece bir kısmıdır.

Belgelendirme

Diğer yandan tüketiciler de bir takım güçlükler yaşamaktadır. Daha riskli gıdaları daha düşük riskli gıdalardan ayrımak, gıdaları güvenli sıcaklıklarda saklamak ve belli gıdaların ne zaman uygun sıcaklıklarda pişirildiğini belirlemek bu güçlüklerin sadece bir kısmıdır.

Gıda kaynaklı hastalıkların gözetimi ve tüketici şikayetleri, halk sağlığını korumakla yükümlü resmi kuruluşları, riskli bir ürünün piyasada olduğu ve geri çağrılması gerektiği konusunda uyarmaktadır.

Bu bakımdan müşteri odaklı, ancak işletmeye değer katan değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) bu açıdan ihtiyaçları karşılayan en pratik ve etkili bir sistemdir. Kuruluşumuz tarafından belgelendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler, sadece standartlara uygunluğu değil, aynı zamanda işetmenin operasyonel performansını ve verimliliğini iyileştirebileceği fırsatları da gözlemlemektedir. Denetimlerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması için kullanılan metodoloji, süreç yaklaşımına dayanmaktadır. Denetim planlamasının odağı her zaman işletmenin kendi süreçleridir. Gerekli tüm bilgiler işletmenin kaynaklarından temin edilmektedir. Denetimler sırasında işletmede uygulanan yönetim süreçleri, operasyonel süreçler ve destekleme süreçleri hedef alınmaktadır.

Bugüne kadar yaşanan uygulamalardan ortaya çıkan gerçek şudur: gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunlar sadece çiftlikte değildir. Kirlilik, tarladan, gıdalar tüketicinin masasına gelinceye kadar tüm gıda değer zincirinde meydana gelebilir. Bu süreçte gıda maddelerinin sağlıksız hale geldiği biçok alan bulunmaktadır. Gıda güvenliği, küresel gıda sektörünü her yönüyle ilgilendiren sistemik bir hijyen ve hesap verebilirlik yaklaşımıdır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Belgelendirme