meistä


Nykyään maailman elintarviketarjonta kasvaa jatkuvasti, ja kuluttajat vaativat lisää tietoa, enemmän valinnanvaraa ja enemmän luottamusta. Elintarviketeollisuus on tältä osin rakennettava turvallisesti kuluttajien ja kaikkien toimitusketjun osapuolten kanssa.

institutionaalinen

Organisaatiomme kehittämä elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) sertifiointiohjelma on järjestelmä elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun tarkastamiseksi ja arvioimiseksi hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Kyseinen sertifiointiohjelma ei ainoastaan ​​takaa elintarviketurvallisuutta, vaan myös ottaa vastuuta muun muassa kansanterveydestä ja ympäristönsuojelusta. Tämä sertifiointiohjelma on tunnustettu viime vuosien tärkeimmäksi aloitteeksi tehokkaammalle ja laadukkaammalle elintarvikkeiden hallinnalle.

Kehittäessään elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) sertifiointiohjelmaa organisaatiomme noudatti maailmanlaajuista elintarviketurvallisuusstrategiaa ja hyväksyi turvallisemman elintarvikepolitiikan terveellisemmäksi. Tämän strategian mukaan elintarvikeperäisten tautien ehkäisy ja elintarviketurvallisuuden varmistaminen edellyttävät kokonaisvaltaista, riskipohjaista ja oikea-aikaista elintarviketurvallisuuspolitiikkaa ja -strategioita.

Organisaatiomme parantaa jatkuvasti tehokkuuttaan osallistumalla ponnisteluihin elintarvikkeiden hallintajärjestelmän kehittämiseksi ja toteuttamiseksi yrityksissä. Se tukee elintarviketeollisuuden yrityksiä laki- ja sääntelyvaatimusten täyttämisessä, yrittää laatia yrityksissä laatupolitiikkaa, tukee yrityksiä elintarviketurvallisuustavoitteiden asettamisessa, johtaa johdon arviointeja ja pyrkii varmistamaan resurssien oikean ja tehokkaan saatavuuden. Kaikissa näissä töissä organisaatiomme lähestyy yrityksiä puolueettomasti ja itsenäisesti eikä aiheuta eturistiriitoja.

Organisaatiomme toimii vastuuntuntoisesti voidakseen olla ravinnosta huolehtivien ihmisten kanssa ja auttaa heitä tekemään turvallisia ruokavalintoja. Tässä yhteydessä se tarjoaa elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) sertifiointipalveluja tukeakseen yrityksiä, jotka tuottavat, varastoivat, jakavat ja valmistavat ruokaa osoittaakseen ponnistelunsa tähän suuntaan.