Eläintilojen elintarviketurvallisuustodistus


Eläintuotanto on kriittinen ensimmäinen toimitusketjun vaihe monille elintarvikkeille. Jos sitä ei valvota riittävästi, se voi aiheuttaa merkittäviä tapahtumia elintarviketurvallisuudessa ja ruokapelossa sekä aiheuttaa vakavia ongelmia ihmisten terveydelle ja taloudelle. Karjanhoito aiheuttaa luonteeltaan merkittäviä elintarviketurvallisuusriskejä. Elintarviketurvallisuussertifiointitutkimuksissa määritetään ja hallitaan erityisesti patogeenisten mikro-organismien aiheuttamia mikrobiologisia riskejä sekä eläinten rehuista ja lääkkeistä aiheutuvia vaaroja.

Eläintilojen elintarviketurvallisuustodistus

Karja-alaan sovelletaan monia oikeudellisia määräyksiä, ja karjanhoidossa on otettava huomioon useita tekijöitä. Siksi tehokkaassa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmässä olisi tehtävä ja toteutettava perusteellinen elintarviketurvallisuusvaarojen analyysi.

Organisaatiomme kehittämä elintarviketurvallisuusjärjestelmä (FSS) sisältää vankan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän elintarvikkeiden turvallisuusriskien hallitsemiseksi, riskien minimoimiseksi ja eläintuotannon sääntelemiseksi. Tässä ohjelmassa otetaan huomioon kansainväliset elintarviketurvallisuuden standardit sekä sertifiointivaatimukset. Näiden standardien ohella suoritetaan johdonmukaisia ​​ja laadukkaita auditointeja, joilla mitataan ja ylläpidetään eläintuotannon turvallisuutta kansainvälisellä tasolla.

Elintarviketurvallisuusjärjestelmä (FSS) tarjoaa yhteisen alustan integroitumiseen muihin hallintajärjestelmiin, kuten ympäristöturvallisuuteen, kestävyyteen ja työterveyteen.

Karja on avainasemassa elintarviketurvassa tarjoamalla korkealaatuisia proteiineja ja tuotteita, joissa on paljon hivenaineita. Elintarviketurvallisuuden ja karja-alan keskinäiset suhteet on ymmärrettävä ja sovellettava oikein. Myös tällä alalla on täytettävä neljä toisiinsa liittyvää elintarviketurvallisuutta koskevaa ehtoa:

  • Saatavuus tarkoittaa riittävän laadukkaan ruoan saatavuutta riittävässä määrin.
  • Pääsy on silloin, kun ihmisillä on käytettävissään tarvittavat resurssit heidän elämäntapaansa soveltavan ravitsevan ruoan saamiseksi.
  • Käyttö on olosuhteiden tarjoaminen, jotka mahdollistavat elintarvikkeiden biologisen käytön.
  • Vakaus tarkoittaa sekä riittävän ruoan saatavuutta että saatavuutta koko ajan.

Organisaatiomme toimii vastuuntuntoisesti voidakseen olla ravinnosta huolehtivien ihmisten kanssa ja auttaa heitä tekemään turvallisia ruokavalintoja. Tässä yhteydessä se tarjoaa elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) sertifiointipalveluja tukeakseen yrityksiä, jotka tuottavat, varastoivat, jakavat ja valmistavat ruokaa osoittaakseen ponnistelunsa tähän suuntaan.

sertifiointi