Mitkä ovat elintarviketurvallisuustodistuksen edut?


Kuluttajat uskovat todennäköisemmin, että pienet valmistajat tekevät todennäköisemmin elintarvikepetoksia tai löysää standardeja aiheuttaen lisää ravitsemuskandaaleja. Tältä osin elintarviketodistukset auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä pääsemään markkinoille. Tällä tavoin elintarviketurvallisuustodistus lisää yritysten tunnettuutta ja takaa tuotteiden laadun kuluttajille. Se osoittaa myös viranomaisille, että tuotantoympäristöt ovat turvallisia ja lakisääteisiä.

Mitkä ovat elintarviketurvallisuustodistuksen edut?

Elintarviketurvallisuussertifikaatit auttavat yleensä takaamaan yrityksen laadun kolmella alueella. Ensimmäinen on itse tuote. Sertifiointi tarkoittaa, että yrityksen kyvyt ja tuotteet täyttävät markkinoiden tarpeet ja noudattavat lakisääteisiä määräyksiä ja kansainvälisiä standardeja. Toinen on prosesseja. Elintarviketurvallisuussertifikaatin saaneet yritykset varmistavat vahvuuden ja luotettavuuden yhtenäisyyden prosessissaan ja löytävät mahdollisuuksia innovointiin ja luovuuteen. Elintarvikkeiden laadun ja ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kaltaisten prosessien on oltava vankkoja ja yhteensopivia sekä tuotanto- että toimitusketjussa. Kolmas alue on kuluttajat. Elintarviketurvallisuuden sertifiointiohjelmien myötä kuluttajien tietoisuus ja oikean valinnan tekeminen lisääntyvät.

Organisaation kehittämän elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) asiakirjan edut voidaan luetella seuraavasti:

  • Tuotemerkin uskottavuuden lisääminen
  • Tarjotaan kuluttajien luottamus tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun
  • Koko toimitusketjun suojaaminen ja parhaiden käytäntöjen edistäminen
  • Pääsy maailmanlaajuiseen markkinoille
  • Tuotteiden kilpailuetu
  • Edistä kasvua, alenna kustannuksia ja lisää tehokkuutta
  • Varmista, että elintarviketurvallisuus on avainasemassa, ja auta vähentämään liiketoiminnan riskejä
  • Turvallisuus maineriskiltä
  • Parannetaan toimittajien standardeja ja johdonmukaisuutta raaka-aineissa, pakkauksissa ja vastaavissa asioissa estämällä tuoteviat
  • Usean valvonnan ja laillisen poistaminen täyttävät lakisääteiset vaatimukset halvemmalla

Ruoka- ja juomastandardien muuttamisen yhteinen tavoite ympäri maailmaa on suojella kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta.

Organisaatiomme toimii vastuuntuntoisesti voidakseen olla ravinnosta huolehtivien ihmisten kanssa ja auttaa heitä tekemään turvallisia ruokavalintoja. Tässä yhteydessä se tarjoaa elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) sertifiointipalveluja tukeakseen yrityksiä, jotka tuottavat, varastoivat, jakavat ja valmistavat ruokaa osoittaakseen ponnistelunsa tähän suuntaan.

sertifiointi