Mille yrityksille on annettu elintarviketurvallisuustodistus?


Elintarvikeperäisten sairauksien terveys- ja sosiaalikuormituksen vähentämiseksi maana on tarpeen puolustaa ja tukea riskiperusteisten, kestävien ja integroitujen elintarviketurvallisuusjärjestelmien kehittämistä. Lisäksi koko elintarviketuotantoketjussa on toteutettava tieteeseen perustuvia toimenpiteitä, jotta estetään altistuminen mikrobiologisten aineiden ja kemikaalien kohtuuttomalle tasolle elintarvikkeissa. Samanaikaisesti elintarvikkeisiin liittyvät riskit on arvioitava ja hallittava asianmukaisesti yhteistyössä muiden alojen kanssa. Nämä ovat puhtaasti poliittisia lähestymistapoja. Näiden tutkimusten tärkein kohta on riskinarviointi. Tarkan riskinarvioinnin perustana on kerättävä tieto elintarvikkeissa olevista kemikaaleista ja mikro-organismeista sekä niiden yhteyksistä elintarvikeperäisiin sairauksiin. Tällaiset arvioinnit perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja kriteereihin. Se on päättäväisyyden ja kansallisen elintarvikelainsäädännön perusta.

Mille yrityksille on annettu elintarviketurvallisuustodistus?

Mikrobiologisten vaarojen tehokas hallinta saavutetaan käyttämällä ennaltaehkäiseviä lähestymistapoja, kuten vaarojen analysointi ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmä (HACCP), joka on työkalu kriittisten pisteiden prosessin ohjaamiseen elintarvikkeissa olevien vaarojen estämiseksi. Organisaatiomme kehittämä elintarviketurvallisuusjärjestelmä (FSS) on myös rakennettu HACCP: n periaatteille.

Maailman terveysjärjestö (WHO) edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa uusilla tuotantomenetelmillä, mukaan lukien geenitekniikka, tuotettujen elintarvikkeiden tuotannossa ja turvallisessa käytössä. Tätä lähestymistapaa tukee arviointikehys, joka sisältää turvallisuusnäkökohdat, terveyshyödyt, ympäristövaikutukset ja sosioekonomiset seuraukset.

Elintarviketurvallisuusjärjestelmä (FSS) soveltuu kaiken kokoisille yrityksille elintarvikeketjussa, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset. Tämän ketjun sisällä elintarviketuotantoyritykset, varastointiyritykset, elintarvikekuljetusyritykset, elintarviketeollisuusyritykset, ateriapalveluyritykset ja pakkausyritykset voivat soveltaa elintarviketurvallisuusstandardia, hankkia elintarviketurvallisuustodistuksen ja kiinnittää tuotteisiinsa elintarviketurvallisuusmerkinnän.

Organisaatiomme toimii vastuuntuntoisesti voidakseen olla ravinnosta huolehtivien ihmisten kanssa ja auttaa heitä tekemään turvallisia ruokavalintoja. Tässä yhteydessä se tarjoaa elintarviketurvallisuusjärjestelmän (FSS) sertifiointipalveluja tukeakseen yrityksiä, jotka tuottavat, varastoivat, jakavat ja valmistavat ruokaa osoittaakseen ponnistelunsa tähän suuntaan.

sertifiointi